Slider

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Michał Kosche 

KONTAKT:

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
ul. 3-go Maja 26
40-096 Katowice

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
605 558 942
email okwb@civitaschristiana.pl