Slider

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Alicja Berger-Zięba

Michał Kosche

KONTAKT:

  • e-mail: alicjaberger@civitaschristiana.pl; mkosche@civitaschristiana.pl
  • tel.: 693 362 648, 783 981 810

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
ul. 3-go Maja 26
40-096 Katowice

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
605 558 942
email okwb@civitaschristiana.pl