Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
X
ogólnopolski konkurs
wiedzy biblijnej

Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus?

Redakcja miesięcznika Rycerz Młodych i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” - organizator Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, pragną zaprosić młodzież do zgłębiania biblijnych treści, których wybór ze względu na przeżywany w Kościele rok, nie jest przypadkowy. Proponowaną metodą jest skrutacja Pisma Świętego, którą będziemy przybliżali na łamach Rycerza Młodych i stronie konkursowej www.okwb.pl. Warto zanurzyć się w te treści, niezależnie od wieku, po to by osobiście odkryć w nich historię także swojego zbawienia. Słowo Boże nie przemija jak to, wypowiadane przez człowieka (por. Łk 21,33). Dlatego wśród tylu słów, które docierają do nas codziennie, warto zatrzymać się właśnie nad tym, które stało się ciałem, dokonuje się wciąż, we mnie i w Tobie, zawsze gdy uznajemy Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który zmartwychwstał i żyje.

Decyzją Episkopatu Polski, hasłem roku duszpasterskiego 2013/14, jest wyznanie: „Wierzę w Syna Bożego”. Jest to pierwszy etap czteroletniego programu dla Kościoła w Polsce, któremu towarzyszy hasło „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Jego celem ma być przyjęcie i ożywienie osobistej wiary w Syna Bożego. Polscy biskupi, akcentują zachętę do pogłębiania treści Biblii i propagowania jej jako Słowa Bożego, ukazując jego ważność w życiu chrześcijańskim.

Wiele działań duszpasterskich w Kościele, będzie w tym czasie zmierzało do zachęcenia wiernych, by z odnowioną mocą, uznali sercem i umysłem, że Jezus Chrystus jest nie tylko postacią historyczną, ale prawdziwie jest Synem Bożym, który zmartwychwstał i żyje oraz zaprasza nas do udziału w swojej chwale. 

Możesz Go poznać.

Właśnie dlatego, redakcja Rycerza Niepokalanej i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” - organizator Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, pragną zaprosić młodzież do zgłębiania biblijnych treści, których wybór ze względu na przeżywany w Kościele rok, nie jest przypadkowy.

Chcemy zaproponować naszym czytelnikom oraz uczestnikom Konkursu Biblijnego, zanurzenie się w treść Ewangelii wg. św. Marka. Dlaczego chcemy skupić się na tym konkretnym fragmencie Pisma Świętego? Przede wszystkim dlatego, że tam Jezus Chrystus jest tam ukazany w szczególny, piękny sposób, jako Syn Boga. Jeśli ktoś wniknie w ten tekst uważniej, dostrzeże tam wówczas trzy wypowiedzi dotyczące Jezusa. Pierwsza zawarta jest zaraz na początku, jest to wypowiedź samego Boga Ojca, który w czasie chrztu Pana Jezusa w Jordanie, ogłasza: „Ty jesteś mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1, 11). Drugi raz w centrum tej Ewangelii, na Górze Przemienienia, gdzie również głos Boży dał takie świadectwo o Jezusie (Mk 9, 7). Trzeci moment to ten, w którym Jezus umiera na krzyżu i wówczas, nie kto inny jak setnik rzymski, wyznaje wiarę w Niego, jako Syna Bożego (Mk 15,39). Cała ta Ewangelia jest piękną katechezą, mającą w zamiarze, doprowadzić odbiorcę do wiary w Jezusa jako Syna Bożego.

Dostaniesz o wiele więcej.

Warto dodać, że ta Ewangelia, obok 1 i 2 Księgi Królewskiej, stanowi zakres merytoryczny XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Wypracowana przez lata formuła tego dzieła, mająca na celu nie tylko sprawdzenie znajomości poszczególnych ksiąg, ale również formację biblijną uczestników, przyciąga każdego roku 30 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Najlepsi mają szansę na studiowanie bez egzaminów wstępnych, na dziewięciu renomowanych uczelniach wyższych w Polsce, m.in. na takich kierunkach jak teologia, pedagogika, historia, kulturoznawstwo, czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Oprócz indeksów, wśród nagród znajdują się zagraniczne pielgrzymki oraz atrakcyjne upominki rzeczowe. Zgłoszenia do tegorocznego Konkursu, przyjmowane są do 3 marca 2014, na stronie www.okwb.pl

Tak więc, cykl naszych spotkań z tą Księgą, może być nie tylko znakomitą okazją do pogłębienia swojej duchowości i relacji z Jezusem Chrystusem, ale również daje możliwość takiego poznania Biblii, które pozwoli na zwycięstwo w tym Konkursie.

Metodą rozważania tekstów, którą chcemy Ci zaproponować 
jest skrutacja Pisma Świętego.

Jest ona specyficzną metodą czytana Biblii, polegającą na wykorzystywaniu odnośników bliblijnych do innych ksiąg (Pismo Święte wyjaśnia samo siebie). Podstawą biblijną tej metody są natomiast słowa Jezusa z Ewangelii Janowej: "Badacie (skrutujecie) Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo."  (J 5,39)

Nie chodzi o samo czytanie.

Pamiętaj, skrutacja Pisma Świętego jest FORMĄ MODLITWY ze Słowem Bożym. Nie chodzi w tym sposobie czytania Pisma o jakieś dociekania  biblijne prowadzone w sposób rozumowy.

To nic, jeśli nie ogarniesz wszystkiego.

W związku z tym nie jest rzeczą konieczną przeczytać i rozważyć wszystkie teksty danej skrutacji. Jeśli wybrane treści w jakiś sposób do Ciebie przemawiają, wystarczy zatrzymać się właśnie na nich.

Zagospodaruj sobie czas.  
Czas jaki należy przeznaczyć na skrutację, powinien trwać półtorej lub dwie godziny. Można oczywiście robić skrutację krócej, ale godzinne minimum wypadałoby zachować. Jeśli nie rozważymy wszystkich tekstów i sporo z nich zostanie, możemy przeznaczyć je na następną skrutację.

Jak posługiwać się tą metodą?

Przykład skrutacji Mk 1,11

Do skrutacji potrzebna jest tzw. Biblia Jerozolimska. Ma ona bowiem przy wielu wierszach oraz w dolnych komentarzach, liczne odsyłacze do innych wersetów biblijnych paralelnych lub teologicznie dotyczących tej samej sprawy. Jako, że nie wszyscy są w posiadaniu tego konkretnego wydania Biblii, na stronie okwb.pl, będą publikowane drabinki pozwalające odbyć skrutację przy pomocy każdego innego wydania Pisma Świętego.

Ramowy przebieg skrutacji Pisma Świętego:

 -  Modlitwa na rozpoczęcie skrutacji
 -  Odczytywanie poszczególnych wersetów i zapisywanie myśli
 -  Co 15 lub 20 minut – modlitwa o pomoc i światło
 -  Dalsze odczytywanie tekstów i zapisywanie myśli
 -  Modlitwa na zakończenie skrutacji.

Pobierz:

Opracowanie: Daniel Bialik, Marcin Kluczyński. Wykorzystano elementy planu skrutacji wg ks. Zbigniewa Czerwińskiego (www.sfd.kuria.lublin.pl)

Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym. (Mk 15; 38-39)

W proponowanym na ten miesiąc fragmencie skrutacji Pisma Świętego, natrafiamy na zaskakujące wyznanie setnika rzymskiego, który pod krzyżem wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, jako Syna Bożego. Kim Jezus Chrystus jest dla mnie osobiście? Zapraszamy do modlitewnej refleksji nad tym pytaniem, które powinno być zasadniczym pytaniem każdego człowieka. Udzielenie szczerej odpowiedzi przed samym sobą, może przemienić  całe  dotychczasowe życie i dać spojrzenie na naszą codzienność w perspektywie wieczności, zaś w ziemskim pielgrzymowaniu, wskazać drogę powołania do kroczenia za Jezusem.

Nie bójmy się tego wyzwania. Trudności z udzieleniem sobie odpowiedzi na to pytanie, miał przecież nawet sam autor tej Ewangelii. Na podstawie różnych śladów w Biblii, dowiadujemy się, że Święty Marek jako młody chłopak był zachwycony nauczaniem Jezusa, ale bał się ostatecznego opowiedzenia po Jego stronie. Dorastanie do głoszenia Dobrej Nowiny przychodziło mu z trudem. Bojąc się prześladowania, nago uciekał z Ogrodu Oliwnego w noc pojmania Jezusa. Z powodu trudu podróży, zdezerterował ze swojej pierwszej wyprawy misyjnej, przez co św. Paweł usunął go z grupy ewangelizacyjnej. Potem jednak, dzięki Barnabie, który zapalił na nowo wiarę w Marku i wprowadził go znów do Kościoła, ten odnalazł ducha do głoszenia Dobrej Nowiny. I tak, również on dorósł do bycia misjonarzem. Ten młody człowiek, zamożny z pochodzenia, z pozoru sam niewiedzący czego chciał od życia, przemienił się w gorliwego, pokornego Apostoła, który w końcu także poniósł męczeńską śmierć. W ikonografii chrześcijańskiej, święty Marek przedstawiany jest jako uskrzydlony lew – symbol odwagi i władzy królewskiej.  

Ufamy, że przygotowana ścieżka skrutacji pomoże czytelnikom Rycerza i uczestnikom Konkursu Biblijnego, dokonać takiej modlitewnej wędrówki przez wyznaczone fragmenty, by odkryć nie tylko boskość Jezusa, ale także Jego plan wobec każdego z nas.

Zasłona Przybytku i Wyznanie Setnika ( Mk 15; 38-39)

Jak to wyglądało?

Wymiary zasłony oddzielającej Miejsce Święte od Najświętszego, były imponujące: 21 m x 10,5 m, grubość około 10 cm (grubość jednej dłoni). Tak naprawdę, zasłony w Przybytku były dwie, a pomiędzy nimi przestrzeń bliżej nieznana, zwana Amah traqsin. Arcykapłan raz w roku, w święto Jom Kippur wchodził przez jedną zasłonę, uchylając jej róg, następnie w przestrzeń pomiędzy zasłonami, a dopiero później uchylał rąbek kolejnej. Do czyszczenia zasłony przybytku potrzeba było 300 kapłanów równocześnie.

W chwili śmierci Jezusa, taka właśnie zasłona przedarła się na dwoje, przez środek, z góry na dół. Musiało to zrobić ogromne wrażenie na osobach, które to widziały.

Natomiast Setnicy byli zawodowymi żołnierzami, którzy swoją karierę budowali w walkach z wrogami Rzymu. Śmierć dla nich była prawie codziennym zdarzeniem, jej widok nie robił wielkiego wrażenia. Setnicy, dzięki doświadczeniom zdobytym w walce, byli obdarzani całkowitym zaufaniem zwierzchników wojskowych. To sprawiało, że mieli władzę podejmowania osobistych decyzji, które były bezapelacyjnie wykonywane przez podległą im setkę żołnierzy. Setnik, który znalazł sie pod krzyżem na Golgocie, miał obowiązek dopilnowania przebiegu egzekucji i stwierdzenia śmierć skazańców. Im prędzej skonali, tym wcześniej mógł wrócić do domu. Dlatego łamano nogi ukrzyżowanym, aby przyśpieszyć ich śmierć.

Ten żołnierz rzymski miał odwagę wyznać swoją osobistą opinię o Chrystusie, skazańcu z narodu wrogiego dla Imperium. To, co powiedział, nie było uczynione pod wpływem emocji, wywołanych obrazem spokojnie umierającego, niewinnego człowieka. Biorąc pod uwagę opis funkcji setnika, przyzwyczajony do egzekucji, musiał zobaczyć w skazańcu coś więcej niż tylko kolejnego zdrajcę.

Tabelę skrutacji można pobrać tutaj:

 

Jedni będą się bać, a drudzy cieszyć. (Mk 13; 24-32)

Pomimo rozpoczęcia Wielkiego Postu zachęcamy do skrutacji fragmentu objawiającego ponowne przyjście Syna Człowieczego. Niech zamyślenie nad ostatecznym przyjściem Pana pomaga nam dobrze przeżyć ten czas pokuty w Kościele. Mamy nadzieję, że pomocą ku temu będzie opracowana przez nas na ten miesiąc tabela skrutacji, którą oddajemy uczestnikom Konkursu Biblijnego oraz czytelnikom pisma Rycerz Młodych. Pan daje nam zapewnienie, iż Jego Słowo nie przemija tak jak postać tego świata. Jednocześnie czas należy do Niego i dzień, w którym przyjdzie nie jest nam znany. Dlatego na to przyjście chrześcijanin musi być gotów każdego dnia i uważnie obserwować znaki czasu. A co Jezus mówi w tym tekście bezpośrednio do Ciebie?

Pobierz:

 

Skutki niewiary w Jezusa. (Mk 6, 2-4)

"Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony" (Mk 6, 4) - mówił Jezus w odpowiedzi na zdziwienie i niedowiarstwo społeczności, z której wyrastał. Powracając do Nazaretu, miejsca gdzie mógł być kojarzony wyłącznie jako syn cieśli Józefa i jego żony, Maryi, Jezus nie był w stanie zdziałać żadnego cudu wśród swoich: sąsiadów, znajomych, wujków, kuzynów... Nie wierzyli po prostu w to, że Ten którego znali od dzieciństwa był rzeczywiście Synem Bożym. Dziwili się pytając, skąd nagle u niego taka mądrość. Nazarejczycy po ludzku wątpili w moc "człowieka", którego przecież dobrze kojarzyli od dawna ze swojej okolicy: to brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona... (por. Mk 6,3).

Niestety, także i dziś często jest tak, że nie potrafimy do końca dać wiary Jezusowi, który chce i może zdziałać w naszej rzeczywistości wiele, ale musimy Mu tylko na to pozwolić; uznać Go Synem Bożym, który zmartwychwstał, żyje i ma moc sprawić wszystko. Wokół nas, cuda mogą dokonywać się każdego dnia, tyle, że zwykliśmy nie dostrzegać tych najdrobniejszych. Oczekujemy od Boga sprawienia rzeczy wielkich, spektakularnych i to dosłownie wtedy i tak, jak spodziewamy się, by zaistniały. I w historii zdarzają się czasem takie, niewytłumaczalne po ludzku sytuacje: uzdrowienie kogoś ze śmiertelnej choroby, cudowne ocalenie życia, czy zaistnienie nagłej sytuacji, w której zmienia się człowiekowi całe spojrzenie na życie i dokonuje absolutny zwrot ku Bogu. Ale musimy pamiętać, że już samo nasze bycie na tym świecie jest cudem; narodziny dziecka, miłość, przebaczenie winy, czy ludzka twórczość i pomysłowość, która daje często tak dobre owoce... - każdego dnia wokół nas dokonują się prawdziwe cuda. O wielu z nich, nigdy się nie dowiemy. Z drugiej strony, wśród nas żyją także dziś ludzie święci, prorocy naszych czasów, również często lekceważeni, czasem wyśmiewani, niezrozumiani w przesłaniu swojego życia zanurzonego w Bogu. Ilekroć, również dziś oni bywają męczennikami. Prawdziwie, często najtrudniej jest być Apostołem we własnym domu. Zachęcamy do rozważenia skrutacji poświęconej temu fragmentowi Markowej Ewangelii i udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie będące clou naszych rozważań: czy ja naprawdę wierzę w Jezusa, Syna Bożego?

Pobierz przygotowaną tabelę skrutacji:

Kalendarium

Sponsorzy

Multimedia

Znajdź nas na:

Partnerzy

Patronat medialny

Polecamy:

Katolickie Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"

ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
605 558 942
Przed skierowaniem zapytania, zapraszamy do upewnienia się, czy nie ma już na nie odpowiedzi w Regulaminie lub zakładce O Konkursie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Biblijnej.
Twój adres e-mail wykorzystywany będzie wyłącznie do rozsyłania naszych nowości i nigdy nie zostanie przekazany osobom trzecim. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji wpisując ponownie swój adres e-mail w formularzu powyżej.
Copyright © 2017 CodeCommando