Slider

Nagrody

 

Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe. Największą nagrodą jest jednak spotkanie z żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili zeń życiowy drogowskaz.


Laureaci 24. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej będą mogli wybierać spośród następujących uczelni i kierunków:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (teologia, filozofia i prawo kanoniczne)
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (teologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, religioznawstwo)
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  (filozofia, historia,  archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,  historia sztuki,  ochrona dóbr kultury,  turystyka historyczna,  muzyka kościelna,  dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
  • Uniwersytet w Białymstoku (historia)
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach (teologia, nauki o rodzinie)
  • Uniwersytet Opolski (teologia, nauki o rodzinie, muzykologia, kultura śródziemnomorska)
  • Uniwersytet Szczeciński (teologia, italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, nauki o rodzinie)
  • Politechnika Koszalińska (europeistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (teologia, filozofia, pedagogika)
  • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Fundatorami nagród głównych w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej są:

   Grupa INCO S.A. | Biuro Podróży TRINITY-PL | Wydawnictwo JEDNOŚĆ| Edycja Świętego Pawła|

Laureatom etapów diecezjalnych proponujemy bezpłatny udział w dwudniowym Spotkaniu Młodych z Biblią na Jasnej Górze. Zjazd ma wymiar formacyjno-warsztatowy i przygotowuje bezpośrednio do zmagań finałowych konkursu. Zaproszenie jest skierowane do trojga najlepszych z każdej diecezji, ich pobyt wraz z katechetami finansuje Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
http://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl