Warsztaty Biblijne

Zapraszamy uczestników 28. edycji OKWB oraz wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w organizowanych warsztatach biblijnych oraz do zapoznania się z dostępnymi materiałami z warsztatów biblijnych w formie online. 

dr Michał Zborowski – Wstęp do Księgi Sędziów (z cyklu 6 Sędziów Większych – 6 bohaterów dla młodego człowieka)

ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US – Księga Sędziów: Otniel (z cyklu 6 Sędziów Większych – 6 bohaterów dla młodego człowieka)


ks. prof. Mirosław Wróbel – Księga Sędziów: Ehud (z cyklu 6 Sędziów Większych – 6 bohaterów dla młodego człowieka)

ks. dr Marcin Zieliński – Księga Sędziów: Debora (z cyklu 6 Sędziów Większych – 6 bohaterów dla młodego człowieka)

ks. Dariusz Kucharek – Księga Sędziów: Gedeon (z cyklu 6 Sędziów Większych – 6 bohaterów dla młodego człowieka)

dr Anna Wajda – Księga Sędziów: Jefte (z cyklu 6 Sędziów Większych – 6 bohaterów dla młodego człowieka)

o. Piotr Włodyga OSB – Księga Sędziów: Samson (z cyklu 6 Sędziów Większych – 6 bohaterów dla młodego człowieka)

o. Piotr Włodyga OSB – Warsztaty biblijne z zakresu Księgi Sędziów

ks. Henryk Romanik – Warsztaty biblijne z zakresu Dziejów Apostolskich

o. Wojciech Żmudziński SJ – Co sądzić o historii Dziejów?

ks. dr hab. Cezary Korzec – Dzieje Apostolskie i Księga Sędziów – warsztaty biblijne

dr Michał Zborowski – Z całą odwagą i gorliwością – warsztaty biblijne z zakresu Dziejów Apostolskich

ks. dr Piotr Bartoszek – Jak nie stracić Ziemi Obiecanej? – tajemnice Księgi Sędziów

dr Przemysław Kubisiak – Wprowadzenie do Księgi Sędziów

ks. dr Dariusz Kucharek – Co dzieje się w Sędziach?

Zapraszamy uczestników 27. edycji OKWB oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z materiałami z warsztatów biblijnych w formie online.

dr Michał Zborowski – Między starym a nowym
(List do Hebrajczyków, Księga Powtórzonego Prawa)

ks. dr hab. Cezary Korzec – Wprowadzenie do Listu do Hebrajczyków

ks. dr Dariusz Kucharek „Biblia i JA – spotkanie z Księgą Powtórzonego Prawa oraz Listem do Hebrajczyków”

ks. dr hab. Sławomir Stasiak “Czy lektura Biblii może fascynować? – Księga Powtórzonego Prawa

o. Piotr Włodyga „Jak dobrze przygotować się do 27. OKWB”?

Zeszyt Ćwiczeń przygotowujący do 27. edycji OKWB (Księga Powtórzonego Prawa, List do Hebrajczyków) – o. Piotr Włodyga

Zapraszamy uczestników 26. edycji OKWB oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach biblijnych w formie online.

ks. dr Roman Mazur: “Listy Św. Piotra, Księga Jeremiasza” (“XV Spotkanie Młodych z Biblią”)


dr hab. Aleksandra Nalewaj: “Powołanie Piotra” 


dr hab. Aleksandra Nalewaj: “Powołanie Jeremiasza” 


ks. dr Piotr Przyborek: “Listy św. Piotra” 


ks. Adam Węgrzyn: “Jeremiasz Prorok” 


dr Michał Zborowski: “Bądźcie Zawsze Gotowi” – I List św. Piotra

 

dr Michał Zborowski: “Bądźcie Zawsze Gotowi” – II List św. Piotra

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana