Apostoł Bożego Słowa

Zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej to wielkie wyróżnienie.  Z licznych świadectw uczestników naszego Konkursu wiemy, że materialne nagrody są ważne, ale najważniejsze jest Słowo Boże, które prowadzi ich w codziennym życiu i przemienia serca.

Podczas 26 edycji zrodził się pomysł, by wraz z zajęciem najwyższego miejsca na podium laureat otrzymał miano Apostoła Bożego Słowa, które trafia do Niego wraz ze szczególnym egzemplarzem tej niezwykłej Księgi Życia.

Bycie „Apostołem Bożego Słowa” to przywilej, ale również zadanie do wypełnienia. Gorąco zachęcamy do zaangażowania się w promocję Biblii, rozpowszechniania jej w swoim środowisku, przede wszystkim wśród młodzieży.

Zarówno tytuł  jak i otrzymany egzemplarz Pisma Świętego są przekazywane w czasie następnego Finału OKWB kolejnemu zwycięzcy Konkursu. Każdy Laureat zostawia swój ślad wpisując w specjalnie przygotowane miejsce w Piśmie Świętym własnoręczny podpis przy danej edycji oraz cytat.

Apostoł Bożego Słowa 27. edycji OKWB

„Apostołem Słowa Bożego” 27. edycji OKWB została Maja Sałek z diecezji radomskiej.

Apostoł Bożego Słowa 26. edycji OKWB

Pierwszym „Apostołem Słowa Bożego” została Angelika Szybańska z archidiecezji białostockiej, która wpisała słowa z Księgi Powtórzonego Prawa: „Bądź silny i odważny, sam Pan pójdzie przed Tobą, On będzie  z Tobą, nie zostawi Cię ani nie porzuci. Nie bój się więc i nie trać odwagi”. Te słowa prowadziły ją przez każdy etap konkursu będąc dla niej drogowskazem.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana