Slider

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Tomasz Filipowicz
tel. 783 981 825
e-mail: tomasz.filipowicz@civitaschristiana.pl

 

Agnieszka Szmuksta
tel. 693 540 536
e-mail: agnieszka.szmuksta@civitaschristiana.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Fabryczna 4 lok. 0E
15-483 Białystok

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
605 558 942
email okwb@civitaschristiana.pl