Slider

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Paweł Majewicz
KONTAKT:

  • e-mail: pmajewicz@civitaschristiana.pl
  • tel.: 605158021

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
ul. Kaszubska 20/3
70-402 Szczecin

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
605 558 942
email okwb@civitaschristiana.pl