Slider

Tematyka XXIV edycji OKWB

Wstęp do Księgi Wyjścia – ks. prof. Janusz Lemański

Materiały edukacyjne inspirowane filmem Miłość i Miłosierdzie

Księga Wyjścia – orędzie wolności i zbawienia – Ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel

Księga Wyjścia i jej przesłanie dla współczesności – Krzysztof Dziduch

Co Paweł Apostoł ma do przekazania nam w Liście do Rzymian? – Krzysztof Dziduch

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
605 558 942
email okwb@civitaschristiana.pl