Slider

dr Michał Zborowski – Rabbi, gdzie mieszkasz? Czyli ciekawość pierwszym stopniem do … ?

ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki – Prorok Ezechiel

O. dr Piotr Włodyga – Zbiór Ćwiczeń Biblijnych

Ks. dr hab. Sławomir Stasiak – Ezechiel, prorok dramatycznych czasów

Folder informacyjny XXV OKWB

Ks. Piotr Libiszewski – Święty Paweł buduje Kościół”

Historia miedzianego węża – Ks. dr Marcin Zieliński

Błogosławić znaczy „dobrze życzyć” – dr Anna Maria Wajda

I list św. Pawła do Koryntian – dr hab. Aleksandra Nalewaj

Biblijny portret Balaama – Ks. dr Mirosław Jasiński –

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
http://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl