Slider

Ks. Piotr Libiszewski – Święty Paweł buduje Kościół”

Historia miedzianego węża – Ks. dr Marcin Zieliński

Błogosławić znaczy „dobrze życzyć” – dr Anna Maria Wajda

I list św. Pawła do Koryntian – dr hab. Aleksandra Nalewaj

Biblijny portret Balaama – Ks. dr Mirosław Jasiński –

Tematyka XXIV edycji OKWB

Wstęp do Księgi Wyjścia – ks. prof. Janusz Lemański

Materiały edukacyjne inspirowane filmem Miłość i Miłosierdzie

Księga Wyjścia – orędzie wolności i zbawienia – Ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel

Księga Wyjścia i jej przesłanie dla współczesności – Krzysztof Dziduch

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
605 558 942
email okwb@civitaschristiana.pl