Slider

____________________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Urszula Tomasiak

KONTAKT:
e-mail: urszula.tomasiak@civitaschristiana.pl
tel.: 607 575 175

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Prosta 5/6
10-028 Olsztyn

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
http://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl