Slider

____________________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Estera Ryczek

KONTAKT:
e-mail: estera.ryczek@civitaschristiana.pl
tel.: 693 590 089

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Kuźnicza 11/13
50-138 Wrocław

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
http://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana