Slider

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Wiktoria Wachowicz

KONTAKT:

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Traugutta 54 lok.13, 26-610 Radom

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
605 558 942
email okwb@civitaschristiana.pl