Slider

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Łukasz Kot

KONTAKT:

  • e-mail: lukaszkot@civitaschristiana.pl; loki243@wp.pl
  • tel.: 783 981 866

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Ormiańska 1
22-400 Zamość

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
605 558 942
email okwb@civitaschristiana.pl