Slider

______________________________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Marta Cielińska

KONTAKT:

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
Aleja Juliusza Słowackiego 12
65-326 Zielona Góra

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
605 558 942
email okwb@civitaschristiana.pl