Slider

“Przewodnik Katolicki”

Tygodnik “Przewodnik Katolicki” włączył się w patronat medialny OKWB.

Jest to najstarszy Polski tygodnik społeczno-religijny, którego pierwszy numer ukazał się w 1985 roku.
Cytując: “Nowe pismo zgodnie z założeniami, miało przede wszystkim budzić i utwierdzać wiarę w Boga, informować o życiu Kościoła, a także podtrzymywać polskie tradycje pod zaborami, jednoczyć wszystkie stany, kształtować świadomość społeczną, edukować, bawić i radzić. Już na początku jego istnienia, w „Przewodniku Katolickim” pojawiały się porady zdrowotne, prawne, na temat wychowania dzieci oraz cykle podróżnicze. Co ciekawe, już w XIX wieku obecne były reklamy i ogłoszenia”.

Krótko o historii “Przewodnika”: 

Pierwsza redakcja „Przewodnika Katolickiego” mieściła się na plebanii proboszcza parafii św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu, a od numeru 40. na polecenie arcybiskupa, siedzibą redakcji zostało mieszkanie ks. Józefa Kłosa przy ul. Seminaryjskiej. Kilka miesięcy później ks. Józef przeniósł redakcję na Dominikany, przejmując z rąk metropolity oficjalną nominację na szefa „Przewodnika”. 
Od 1 października 1897 r. do 1926 r. ks. Kłos redagował także bezpłatny dodatek adresowany do dzieci zatytułowany „Opiekun dziatek”. Dzięki temu w wielu domach czytelników „Przewodnika”, zwłaszcza na prowincji, dzieci poznawały litery i uczyły się czytać oraz pisać po polsku.
Przerwa w ukazywaniu się tygodnika miała miejsce w czasie II wojny światowej oraz po niej, gdy komuniści prowadzący walkę z Kościołem nie wyrazili zgody na wydawanie większości polskich czasopism katolickich. Podobny los spotkał również „Przewodnik Katolicki”, który ponownie zaczął się ukazywać dopiero w październiku 1956 roku. 
Dziś najmocniejszą stroną są artykuły traktujące o sprawach wiary i życiu Kościoła, a także felietony i komentarze, w których śmiało poruszane są sprawy społeczne i religijne. 
Pismo dociera do czytelników przede wszystkim poprzez parafie, sprzedawany jest również w kioskach i salonikach prasowych na terenie całego kraju.

Tygodnik wchodzi w skład grupy: Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o.

(zaczerpnięto ze strony https://www.przewodnik-katolicki.pl/)

 

 

Poniżej link, pod którym znajduje się ich artykuł o XXIII OKWB.

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Patronaty/Otworz-sie-na-Slowo-i-wygraj

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
605 558 942
email okwb@civitaschristiana.pl