Nagrody

Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki (do Ziemi Świętej, Wilna) i cenne upominki rzeczowe. Największą nagrodą jest jednak spotkanie z żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili zeń życiowy drogowskaz.


Fundatorami nagród głównych w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej są:

   Grupa INCO S.A. | Biuro Podróży TRINITY-PL | Wydawnictwo JEDNOŚĆ| Edycja Świętego Pawła|

Laureatom etapów diecezjalnych proponujemy bezpłatny udział w “Spotkaniu Młodych z Biblią” na Jasnej Górze. Zjazd ma wymiar formacyjno-warsztatowy i przygotowuje bezpośrednio do zmagań finałowych konkursu. Zaproszenie jest skierowane do trojga najlepszych z każdej diecezji. Ich pobyt wraz z katechetami finansuje Organizator – Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana