Slider

_______________________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Monika Szymaniuk

KONTAKT:
e-mail: monika.szymaniuk@civitaschristiana.pl
tel.: 783 981 823

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Józefa Bema 1/5
20-045 Lublin

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
http://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl