Slider

_______________________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Urszula Tomasiak

KONTAKT:
e-mail: u.tomasiak@yahoo.com
tel.: 697 261 672

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Józefa Bema 1/5
20-045 Lublin

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl