Slider

____________________________________________________________________________________KOORDYNATOR DIECEZJALNY:

Estera Ryczek

KONTAKT:
e-mail: estera.ryczek@civitaschristiana.pl
tel.: 693 590 089

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Kuźnicza 11/13
50-138 Wrocław


Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl