Grupa INCO S.A.

GRUPA INCO S.A. działa na polskim rynku od 1947 roku. Spółka reprezentuje wyłącznie rodzimy kapitał prywatny. We wszystkich swoich zakładach, zlokalizowanych na terenie całego kraju, zatrudnia blisko 800 osób. Siedziba główna firmy znajduje się w Warszawie. GRUPA INCO S.A to znany producent chemii gospodarczej, nawozów ogrodniczych i opakowań z tworzyw sztucznych, który z powodzeniem działa również na rynku nieruchomości.

Spółka jest właścicielem wielu marek cieszących się dużym uznaniem i popularnością wśród polskich klientów, np.: Ludwik, Lucek, Flesz, Buwi, Florovit czy Azofoska. Dzięki nieustannym inwestycjom we własną infrastrukturę firma utrzymuje wysoką jakość swoich produktów, jak również stale rozwija ich portfolio. Asortyment wytwarzany przez spółkę GRUPA INCO S.A. doceniany jest zarówno na krajowym rynku, jak i za granicą. Najlepiej świadczy o tym wzrastający eksport produktów do Unii Europejskiej oraz krajów Europy Wschodniej.

Grupa INCO – strona www:
www.inco.pl

Boże Narodzenie AD 2018

Wszystkim zaangażowanym w dzieło Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej pragniemy życzyć, by Słowo, które stało się Ciałem, przyniosło umocnienie w wierze i ewangeliczną radość!


Życzy Zespół Koordynujący
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Księga Wyjścia i List św. Pawła do Rzymian – tematem 23. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Zakres tematyczny XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (rok szkolny 2018/19) obejmuje: Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć. Dobór tegorocznych treści uzasadnia ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, przewodniczący komisji konkursowej.


Hasło roku duszpasterskiego 2018/2019: „W mocy Bożego Ducha” sprawia, że tematyka działań duszpasterskich Kościoła w Polsce będzie dotyczyć misji Kościoła w mocy Ducha Świętego. W związku z tym zakres tematyczny XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” będzie obejmował Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian. W Księdze Wyjścia zawarte są istotne wydarzenia z historii zbawienia takie jak: dzieciństwo i życie Mojżesza, objawienie imienia JHWH, wyjście z Egiptu, noc paschalna, przejście przez Morze Czerwone, przymierze na Synaju, ustanowienie i przekazanie Prawa, wędrówka przez pustynię. Bóg uwalniając naród wybrany z Egiptu ukazuje perspektywy prawdziwej wolności w mocy Bożego Ducha. Rzeczywistość ta jest szczególnie aktualna w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. List św. Pawła do Rzymian, który stał się przedmiotem tegorocznego II Narodowego Czytania Pisma Świętego jest mocnym wezwaniem do życia w wolności dzieci Bożych i do odkrywania mocy Ducha Świętego w codziennym życiu. Lektura Księgi Wyjścia i Listu do Rzymian będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu bierzmowania oraz budzić pragnienie życia w mocy Ducha Świętego.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
Przewodniczący komisji konkursowej
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

konkurs_2

Rusza XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy do udziału w 23. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, który odbywa się w roku szkolnym 2018/19. Tematyka tegorocznych eliminacji obejmuje: Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian. Corocznie na zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do pogłębionego studium Pisma Świętego odpowiada niemal 30 000 uczniów z prawie 1,5 tys. szkół ponadgimnazjalnych.


Zakres tegorocznego konkursu nawiązuje do programu duszpasterskiego Kościoła w roku 2018/2019: „W mocy Bożego Ducha”. Jak wyjaśnia ks. prof. dr hab Mirosław Wróbel (KUL), przewodniczący komisji konkursowej, w Księdze Wyjścia znajdujemy istotne wydarzenia z historii zbawienia, takie jak: dzieciństwo i życie Mojżesza, objawienie imienia JHWH, wyjście z Egiptu, noc paschalna, przejście przez Morze Czerwone, przymierze na Synaju, ustanowienie i przekazanie Prawa czy wędrówka przez pustynię.

– Bóg uwalniając naród wybrany z Egiptu ukazuje perspektywy prawdziwej wolności w mocy Bożego Ducha. Rzeczywistość ta jest szczególnie aktualna w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – wskazuje ks. prof. Wróbel. Biblista zwraca uwagę, że List św. Pawła do Rzymian, który stał się przedmiotem tegorocznego II Narodowego Czytania Pisma Świętego, jest mocnym wezwaniem do życia w wolności dzieci Bożych i do odkrywania mocy Ducha Świętego w codziennym życiu. – Lektura Księgi Wyjścia i Listu do Rzymian będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu bierzmowania oraz budzić pragnienie życia w mocy Ducha Świętego – motywuje ks. prof. Wróbel.

Eliminacje przebiegają w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Zgłoszenia szkół są przyjmowane drogą internetową, poprzez elektroniczny formularz umieszczony na stronie: www.okwb.pl. Rejestracji placówek ponadgimnazjalnych mogą dokonać katecheci, w terminie do 28 lutego 2019 r. Pierwszy etap konkursu odbędzie się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach 13 marca 2019 r. Za przeprowadzenie eliminacji na tym poziomie odpowiadają katecheci, na podstawie materiałów przygotowanych przez organizatora. Pytania w ramach jednolitego w całej Polsce testu (wyboru) obejmą Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian wraz wstępami, przypisami i słownikiem pojęć. Odpowiedzi będą oceniane według tych samych kryteriów, opracowanych w arkuszu odpowiedzi przez komisję konkursową pod kierunkiem biblisty ks. prof. Mirosława Wróbla, kierownika Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych KUL.

Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe. Największą nagrodą jest jednak spotkanie z żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili zeń życiowy drogowskaz.

Finał 22. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – wzrastanie w łasce

Za nami finał 22. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Niepokalanowie, który odbył się w dn. 4-5 czerwca.


Bp Stanisław Stefanek przewodniczył Eucharystii w Bazylice NMP Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie / fot. P. Guevara-Woźniak

Tegoroczna edycja spotkania ze Słowem Bożym obfitowała w radość i głębokie refleksje. Biskup Stanisław Stefanek, który przewodniczył wspólnej dla organizatorów, katechetów i uczestników Eucharystii w Bazylice NMP Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie, powiedział:

Chciałbym to dzieło „Civitas Christiana” zanieść na Ołtarz. Jest to dzieło Ducha Świętego. On nie musi się krępować poszczególnymi ograniczeniami, etapami. Duch Święty ma swoje rankingi i swoje dojście do każdego serca. Jestem wzruszony ilością kapłanów, którzy przybyli dziś, aby się modlić. Ten peleton ogarnia cała Polska.

Hierarcha dodał również: – Tu, w Niepokalanowie, chciałem podkreślić, że to jest wielkie dobro, które zyskujecie, biorąc udział w różnych etapach spotkań. To jest ważne – wyjście z domu, także poza krąg własnej klasy. Tworzycie nowe bogate relacje, więzi. Ludzie mają skłonność do zamykania się, izolowania. Tu macie okazję na żywo „wygooglować” przyjaciela, zawierać kontakty. To jest nowa rzeczywistość. Zalążek bardzo dobrych środowisk. Szanujcie to, że możecie się poznawać, wymieniać poglądy, żartować.

W homilii padło nawiązanie do słów św. Piotra: „Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! (2 P 3,18)”. – W tym duchu jest to wydarzenie – by poznać się i wzrastać w poznaniu i łasce naszego Zbawiciela.

Faryzeusze i zwolennicy Heroda chcieli Jezusa „podchwycić w mowie” (Mk 12, 13-17). Podkusili Go, pytając, czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie. Pan Jezus miał okazję wówczas, aby ukazać różnicę między nieszczerym kontaktem a prawdą. Udzielił prostych odpowiedzi. Musimy być czujni, bo dzisiaj zamiast poznawać, zbliżyć się – zastawiamy pułapki, znajdujemy na innych haki. Proste relacje, uczciwe odpowiedzi są wartością. To po nich mąciciele milkną, jak w przypadku faryzeuszy. – Dziękuję Bogu za możliwość przeżywania tego finału – dodał biskup.

W tym roku zakres wiedzy biblijnej obejmował: Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian (wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem). Bp Stefanek przypomniał, że psalmy to „mała Biblia”, zawierająca wszystkie tematy, które znajdziemy w Starym Testamencie. Uczą nas także wyciszenia i optymizmu wiary. – Wystarczy dobrze czytać psalmy, by mieć jasny pogląd na historię zbawienia. Nie zapominajcie po zdobyciu wszystkich nagród – wziąć Pismo Święte i nadal czytać po troszeczku, wytrwale.

Do końcowych eliminacji przystąpiło 118 finalistów, spośród których wyłoniono 7 laureatów. To właśnie oni zdobyli indeksy uprawniające do podjęcia studiów na kilkunastu kierunkach wielu renomowanych szkół wyższych.

Po ogłoszeniu wyników części pisemnej, młodzież wzięła udział w etapie ustnym konkursu. Pytania, które padały dotyczyły m.in. synagog żydowskich w Filippii, zadań niewolników w starożytności czy przebiegu podróży św. Pawła po jego nawróceniu.

Uroczystą galę finałową poprowadzili: przewodnicząca Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we Wrocławiu, Estera Ryczek i wiceprezes Fundacji Civitas Christiana, Marcin Kluczyński.

Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Tomasz Nakielski, podkreślił, że dostać się do finału OKWB nie jest łatwo, wymaga to zarówno wiedzy i przygotowań, jak i głębokiej modlitwy.

Konkurs to jest pewna formuła. To jest dzieło spotkania z drugim człowiekiem i Słowem Bożym. Ważniejsze jest to, by u schyłku życia móc powtórzyć za św. Pawłem: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”.

Sławomir Józefiak, prezes Zarządu Grupy Inco S.A., złożył szczególne podziękowania katechetom i opiekunom młodzieży. Zwłaszcza za to, że towarzyszą im nie tylko w przygotowaniach, ale i wspólnym dialogu, budowaniu relacji. Prezes dodał również, że dzieło konkursowe trwa w wyjątkowym kształcie i wspaniale się rozwija dzięki koordynator krajowej, Beacie Zembrzyckiej. Dodał, że sam pomysł zrodził się tam, gdzie św. Maksymilian Maria Kolbe, w Zduńskiej Woli, i święty na pewno patronuje konkursowemu dziełu.

Podczas gali finałowej przedstawiciel biura podróży Trinity-pl, które ufundowało m.in. podróż do Ziemi Świętej dla zwycięzcy, Wiesław Felski, powiedział do wszystkich zgromadzonych w auli św. Bonawentury uczestników:

Chciałbym Wam życzyć, żebyście mieli nieraz okazję doświadczyć „piątej Ewangelii”. Piątą Ewangelią (określenie używane na przykład przez papieża Pawła VI) zwykło się nazywać Ziemię Świętą znajdującą się na terenie obecnego Izraela. To miejsce, gdzie chodzimy śladami Chrystusa. Pomyślcie o Jeziorze Galilejskim, które Jezus uciszył podczas burzy ze względu na trwogę apostołów. W swoim casie Jezus wstanie, powie dwa słowa i zapanuje w twym sercu spokój. Zapraszam do Ziemi Świętej!

Pierwsze trzy zwycięskie miejsca zajęły kolejno: Kamila Paluch, Katarzyna Zelek i Martyna Zarzycka.

Zdobywczyni podium, Kamila Paluch, mówi: – Dzięki czytaniu Księgi Psalmów nauczyłam się inaczej patrzeć na moją religię i na to, jak powinnam się zachowywać. Od samego początku lektury i przygotowywań zaczęłam zauważać zmiany w moim zachowaniu. Katarzyna Zelek dodaje: – Poziom konkursu oceniam jako bardzo wysoki. Trzeba było wielokrotnie studiować zagadnienia biblijne, aby w pełni odpowiedzieć na wszystkie pytania. Na początku, gdy z naszą grupą przyjechaliśmy, to obawialiśmy się, że może będziemy trochę tutaj sami, ale już od pierwszych chwil, gdy przydzielono nam pokoje, spotkaliśmy bardzo miłe osoby. Czasami zdarza się tak, że spotykamy się z roku na rok. Ja jestem już drugi raz i spotkałam koleżanki i kolegów z zeszłego sezonu.

Koordynatorka diecezjalna konkursu, Agnieszka Zalewska, przyznaje: – Uważam, że największym sukcesem jest fakt, że rzesza młodych osób przychodzi i czyta Pismo Święte. Ale nie tylko. W bezpośrednim kontakcie z nimi widać, że po prostu żyją Słowem Bożym i dają wielkie świadectwo. 

Marta Kowalczyk
Miesięcznik Civitas Christiana

fot. Patrycja Guevara-Woźniak
Miesięcznik Civitas Christiana

 

 

 

 

Znamy zwycięzców 22. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Najlepszą znawczynią Księgi Psalmów oraz Listów św. Pawła do Galatów i Filipian okazała się Kamila Paluch z archidiecezji krakowskiej, która zwyciężyła w 22. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Wielki finał miał miejsce 5 czerwca w klasztorze Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Każdego roku konkurs przyciąga niemal 30 tysięcy młodych ludzi z całej Polski.


W tym roku zakres merytoryczny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej obejmował: Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian (wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem). W ostatecznych eliminacjach wzięło udział 118 finalistów. Spośród nich wyłoniono dziś 7 laureatów. Po ogłoszeniu wyników części pisemnej, młodzież wzięła udział w etapie ustnym konkursu. Pytania, które padały dotyczyły m.in. synagog żydowskich w Filippii, zadań niewolników w starożytności czy przebiegu podróży św. Pawła po jego nawróceniu.

Wysoki poziom przygotowania młodych sprawił, że konieczne okazały się trzy dogrywki o miejsca na finałowym podium. W rywalizacji najlepsze okazały się: Kamila Paluch z arch. krakowskiej (I miejsce), Katarzyna Zelek z diec. tarnowskiej (II miejsce), Martyna Zarzycka z arch. warszawskiej (III miejsce). Grono laureatów stanowią także: Kamila Dymarek z diec. gliwickiej i Dominika Dereń z z arch. przemyskiej (ex aequo IV miejsce),  Ewelina Knopek z diec. bielsko-żywieckiej (VI miejsce) oraz Piotr Krzyżak z arch. wrocławskiej (VII miejsce).

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w auli św. Bonawentury. Zwyciężczyni tegorocznej edycji, Kamila Paluch, pojedzie wraz z katechetką, Wioletą Sulką, na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, ufundowaną przez Biuro Podróży Trinity-pl. Nagrodę za drugie miejsce dla Katarzyny Zelek i jej katechety, ks. Sylwestra Brzeźnego, stanowi pielgrzymka do Ziemi Świętej, sponsorowana przez firmę Grupa Inco SA. Miejsce trzecie, które zajęła Martyna Zarzycka (katecheta: Łukasz Bajer), nagrodzono pielgrzymką do Grecji – śladami św. Pawła Apostoła, ufundowaną przez organizatora konkursu i Biuro Podróży Trinity-pl. Ponadto zwycięzcy otrzymali upominki rzeczowe w postaci tabletów od Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie i Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Komplety Superprodukcji Biblia Audio podarowała laureatom Fundacja Civitas Christiana. Zestawy książkowe przekazały wydawnictwa: Jedność, Biały Kruk oraz Instytut Wydawniczy PAX. Siedmiorgu laureatom przysługują również indeksy uprawniające do podjęcia studiów na kilkunastu kierunkach wielu renomowanych uczelni wyższych.

Uroczystą galę finałową konkursu poprzedziła Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej. Kaznodzieja zachęcił młodych, by „wzrastali w łasce”, czym nawiązał do słów św. Piotra z Ewangelii dnia (2 P 3,12-15a.17-18). – Niech to polecenie św. Piotra będzie przewodnikiem w medytacji o czytaniu Słowa Bożego – życzył biskup Stefanek.

Hierarcha zwrócił uwagę na relacje, które tworzą się w poszczególnych etapach konkursu biblijnego. – To coś więcej niż „wygooglować” przyjaciela. To wielkie dobro i nowa rzeczywistość, zalążek bardzo dobrych środowisk – ocenił biskup. Konkursowe dzieło biblijne Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” celebrans złożył na Ołtarzu, określił je dziełem Ducha Świętego. – Duch Święty nie musi się krępować poszczególnymi ograniczeniami, etapami. Duch Święty ma swoje rankingi i swoje dojście do każdego serca – mówił.

Marta Kowalczyk/Marcin Kluczyński

Diecezja włocławska

____________________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Dariusz Duszeński

KONTAKT:
e-mail: wloclawska.okwb@gmail.com
tel. 730 535 991

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. 3-go Maja 35/2
87-800 Włocławek

XVI Edycja (2012) – Księga proroka Izajasza, Ewangelia wg św. Łukasza, Dzieje Apostolskie

Finał 4 i 5 czerwca 2012. Przystąpiło 121 uczestników.

MIEJSCE   IMIĘ I NAZWISKO   DIECEZJA   OPIEKUN  
I   Patryk Czech rzeszowska ks. Ryszard Pirga
II   Marianna Chęsy bydgoska ks. Adam Piotrowski
III   Justyna Sabała łódzka ks. dr Marcin Czajkowski
IV   Paulina Cieśla kaliska o. Andrzej Grad
V   Bartosz Cebula tarnowska  ks. Andrzej Krajewski
VI   Jarosław Łapucha zielonogórsko – gorzowska Magdalena Nierychła
VII   Teresa Gorczyczyńska kielecka  

 

Zobacz pozostałe wyniki (części pisemnej):

XV Edycja (2011) – Pisma św. Pawła

 Finał 6 – 7 czerwca 2011 r. Przystąpiło 124 uczestników z całej Polski.
MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO DIECEZJA OPIEKUN
I Agnieszka Garbacz sandomierska br. Paweł Paszko
II Justyna Zalewska łowicka ks. Mariusz Szmajdziński
III Anna Kupiszewska rzeszowska ks. Sławomir Piętowski
IV Krzysztof Janas rzeszowska ks. Stanisław Ziajor
V Michał Szołdra gliwicka
VI Martyna Wasilewska łowicka s. Cecylia Złoczowska
VII Marianna Bukowiec tarnowska p. Maria Michura

 

Zobacz także pozostałą punktację części pisemnej Finału:

Archidiecezja warmińska

__________________________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Zbigniew Połoniewicz

KONTAKT:
e-mail: zbigniew.poloniewicz@civitaschristiana.pl
tel.: 783 981 865

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Prosta 5/6
10-028 Olsztyn

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana