Biblijne cytaty o Bożej miłości do człowieka

 

Pismo Święte przesiąknięte jest miłością, jaką Bóg obdarza swoje dzieci. Niestety bardzo często w natłoku różnych spraw możemy o tym zapomnieć. Dlatego mamy dla Was 10 cytatów z Pisma Świętego, które przypomną Wam o tym, jak wielka jest miłość Boga do każdego człowieka.

Psalm 145, 8-9

“Miłosierny jest PAN i łaskawy, cierpliwy i pełen litości. Dobry jest PAN dla wszystkich, okazuje miłosierdzie wszystkim swoim dziełom”.

Izajasz 49, 15

“Czy może kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu? Czy może nie miłować dziecka swego łona? Lecz gdyby nawet ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!”.

Izajasz 54,10

“Bo góry mogą przeminąć i wzgórza mogą się zachwiać, lecz moja łaskawość nie przeminie i moje przymierze pokoju się nie zachwieje! – mówi PAN, który obdarza cię miłością”.

Ewangelia według św. Jana 3,16

“Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne”.

Ewangelia według św. Jana 14,21

“Kto zna moje przykazania i postępuje według nich, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, doświadczy miłości mego Ojca i Ja także go umiłuję i mu się objawię”.

Ewangelia według św. Jana 15,9-12

“Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to, aby wypełniała was moja radość i aby ta radość była doskonała. To jest bowiem moje przykazanie, abyście się wzajemnie tak miłowali, jak Ja was umiłowałem”.

List do Efezjan 1,4-5

“On wybrał nas w Nim przed stworzeniem świata, abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości. On przeznaczył nas, abyśmy stali się Jego przybranymi dziećmi przez Jezusa Chrystusa”.

List do Efezjan 2, 4-5

“Bóg jednak, bogaty w miłosierdzie, dzięki swej wielkiej miłości, którą obdarzył nas umarłych z powodu występków, przywrócił nas do życia z Chrystusem. Łaską jesteście zbawieni!”.

1 list św. Jana 3,1

“Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi – i nimi jesteśmy! Świat nie zna nas, ponieważ nie poznał Jego”.

1 List św. Jana 4,9-10

“Miłość Boża ukazała się wśród nas przez to, że Bóg posłał na świat swego Jednorodzonego Syna, abyśmy dzięki Niemu mieli życie. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze”.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana