Slider

 

_______________________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Mateusz Gawroński

KONTAKT:
e-mail: mateusz.gawronski@civitaschristiana.pl
tel.: 783 981 819

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
ul. Bpa Czesława Domina 12/4
75-065 Koszalin

PARTNERZY W DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ:


Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl