Slider

____________________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Agnieszka Zalewska

KONTAKT:
tel.: 605 558 942
e-mail: agnieszka.zalewska@civitaschristiana.pl

TYMCZASOWY ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00- 519 Warszawa

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl