Slider

____________________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Alina Kostęska

KONTAKT:
e-mail: alina.kosteska@civitaschristiana.pl
tel. 783 981 851

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Koraszewskiego 8-16, pok. 411
45-011 Opole

PARTNERZY W DIECEZJI OPOLSKIEJ:

List do Organizatorów oraz Uczestników OKWB od ks. biskupa A.Czai

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl