Slider

____________________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Kazimierz Sakowicz

KONTAKT:
e-mail: ksakowicz@civitaschristiana.pl
tel.: 693 212 091

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Nowe Ogrody 35
80-803 Gdańsk

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl