Slider

____________________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Agnieszka Gościeniecka

KONTAKT:
e-mail: agoscieniecka@civitaschristiana.pl
tel.: 783 981 861

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Kazimierza Wielkiego 11/21
09-400 Płock

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl