Slider

_______________________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Wiktoria Wachowicz

KONTAKT:
e-mail:  radomska.okwb@gmail.com
tel.: 724 658 706

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Traugutta 54 lok.13, 26-610 Radom

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl