Slider

____________________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Sławomir Kowalik

KONTAKT:
e-mail: skowalik@civitaschristiana.pl
tel.: 605 558 943

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Kościuszki 38
26-110 Skarżysko Kamienna

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl