Slider

________________________________________________________________________

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Bożena Pruska

KONTAKT:
e-mail: bpruska@civitaschristiana.pl
tel.: 783 981 835

KOORDYNATOR DIECEZJALNY:
Monika Pazdan

KONTAKT:
e-mail: monikapazdan@civitaschristiana.pl 
tel.: 783 981 839

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
ul. Michałowskiego 16/ L.U1
31-126 Kraków

PARTNERZY W DIECEZJI TARNOWSKIEJ:

Powrót do spisu diecezji
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl