Etap diecezjalny – zmiany


Z powodu panującej epidemii i niepewnej sytuacji dotyczącej funkcjonowania szkół, ustny etap diecezjalny 25. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zaplanowany na 29. kwietnia br., zostaje odwołany.
Decyzją Organizatora, 7 uczestników z najwyższą liczbą punktów uzyskaną po części pisemnej z każdej diecezji, awansuje od razu do finału Konkursu (osoby, które otrzymały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów).

Termin i formuła części pisemnej etapu diecezjalnego pozostaje bez zmian i odbędzie się w najbliższą środę 21. kwietnia o godz. 12.00.

Czas na napisanie testu wynosi 45 minut. Aby do niego przystąpić należy  zalogować się o wyznaczonej godzinie na platformę testową https://konkurs.okwb.pl/  za pomocą przypisanych uczestnikowi danych do logowania, które są jednakowe na każdym etapie konkursu.

Cześć pisemna Finału planowana jest w formie stacjonarnej w diecezjach 19. maja. Szczegóły będzie można uzyskać bliżej wyznaczonego terminu u koordynatorów diecezjalnych.

Termin ewentualnej ogólnopolskiej dogrywki jest wyznaczony na 24. maja w formie pisemnej na platformie testowej, zaś część ustna Finału jest planowana stacjonarnie w Niepokalanowie w dniach 31. maja – 1. czerwca, tylko dla najlepszej siódemki wraz z opiekunami.

Z powodu dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z pandemią, prosimy o szczególną wyrozumiałość i współpracę wobec ewentualnych zmian w regulaminie oraz przy modyfikacji zasad przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony i żywimy nadzieję, że kolejną edycję będziemy mogli przeprowadzić już w standardowej formie.

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana