Biblia Audio Młodych – nagrania

Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” przedstawia projekt „Biblia Audio Młodych”.

Jest to dźwiękowa opowieść biblijna przygotowana przez młodych lektorów, wzbogacona akustycznymi efektami specjalnymi i oryginalną muzyką. Celem jest uhonorowanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, a jednocześnie ułatwienie przygotowań do kolejnych edycji przyszłym uczestnikom.

W realizacji w 2020 r. udział wzięli uczestnicy 23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej z kilkunastu diecezji w Polsce oraz koordynatorzy Konkursu, łącznie 45 osób.

Nagrania dotyczyły zakresu merytorycznego 24. edycji OKWB – Księgi Liczb i 1 Listu św. Pawła do Koryntian.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana