Poczuj radość Ewangelii!

Celem odbywającego się już po raz 28. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej jest zaproszenie młodych do czytania i zgłębiania Pisma św. „Poczuj radość Ewangelii” zachęcają organizatorzy z „Civitas Christiana”  przypominając za papieżem Franciszkiem, że Słowo jest darem skierowanym do wszystkich, wzrasta poza wszelkimi naszymi kalkulacjami, na sposób i w czasie, który zna Duch Święty. Zgłoszenia do 23 lutego wyłącznie na okwb.pl.

Zakres tematyczny tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (rok szkolny 2023/24) obejmuje Księgę Sędziów oraz Dzieje Apostolskie. Ta tematyka stanowi nawiązanie do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, który rozważa o synodalności, aby zwrócić szczególną uwagę na wspólnotowy wymiar Kościoła. – Myślę, że lektura Księgi Sędziów i Dziejów Apostolskich pozwoli młodym ludziom odkrywać wartość wspólnoty, która swoją witalność i dynamizm czerpie z mocy Boga. Sędziowie jako wybawcy ludu Izraela są zapowiedzią Jezusa Chrystusa, który jako Zbawiciel ludzkości w mocy Ducha Świętego prowadzi wspólnotę Kościoła po ścieżkach prawdy, świętości i miłości – wyjaśnia ks. prof. Mirosław Wróbel, przewodniczący komisji konkursowej OKWB.

Konkursowe eliminacje przebiegają w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe. Największą nagrodą jest jednak spotkanie z żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili zeń życiowy drogowskaz.

Organizatorzy z „Civitas Christiana” podkreślają, że to nie jest zwykły konkurs, bo dotyczy Bożego Słowa, zaś poszczególne jego etapy są prawdziwymi świętami Biblii. Obok rywalizacji konkursowej młodym proponuje się dodatkowo warsztaty biblijne, nabożeństwa Bożego Słowa i spotkania z ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo, że Pismo Święte jest rzeczywistą księgą życia. Wielu przyznaje, że konkurs biblijny stworzył im przestrzeń dla lektury natchnionych treści, w której poznali Chrystusa i zaprosili Go do swojego życia.

Zgłoszenia do 28. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej przyjmowane są do 23 lutego wyłącznie przez stronę okwb.pl. Tam też znajdują się szczegółowe informacje o tej wyjątkowej inicjatywie.

Izabela Tyras

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana