Rejestracja online uczestników 3-9 marca

W dniach od 3 do 9 marca b.r.  Katecheci będą mogli dokonywać rejestracji uczniów do udziału w 25. edycji OKWB online na dedykowanej platformie:  https://konkurs.okwb.pl/
Dane wymagane do rejestracji: imię, nazwisko oraz adres e-mail ucznia. 
Zaczynamy!

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana