Rusza jubileuszowa XXV edycja OKWB!

Otwórz się na Słowo!

Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w jubileuszowym 25. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, który odbywa się w bieżącym roku szkolnym 2020/2021. Tegoroczny zakres tematyczny obejmuje Księgę Ezechiela oraz Ewangelię według św. Jana. Corocznie na zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do lektury Pisma Świętego odpowiada niemal 30 tys. uczniów z prawie 1,5 tys. szkół ponadpodstawowych.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 2019-2022 jest skoncentrowany na problematyce Eucharystii. Temat roku 2020/2021 brzmi „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a mottem jest cytat zaczerpnięty z Ewangelii Janowej: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). W tej Ewangelii Jezus został ukazany, jako Syn posłany przez Ojca, który w mocy Ducha Świętego objawia ludzkości miłość Boga. Największym wyrazem tej miłości jest dar z nieba – Eucharystia, która staje się pokarmem na życie wieczne.

Lektura Księgi Ezechiela oraz Ewangelii według św. Jana ma pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii oraz pobudzać ich pragnienie do życia mocą Chleba zstępującego z nieba.

Eliminacje przebiegać  będą w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym oraz ogólnopolskim. Zgłoszenia szkół są przyjmowane drogą elektroniczną, przy pomocy elektronicznego formularza umieszczonego na stronie: www.okwb.pl. Rejestracji placówek ponadpodstawowych mogą dokonywać katecheci, w terminie do 26 lutego 2021 r.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach 10 marca 2021 r. Za przeprowadzenie eliminacji na tym poziomie odpowiadają katecheci, przy pomocy materiałów przygotowanych i przekazanych przez organizatora drogą elektroniczną. Pytania, w ramach jednolitego w całej Polsce testu, obejmą: Księgę Ezechiela oraz Ewangelię według św. Jana wraz wstępami, przypisami i słownikiem pojęć. Odpowiedzi będą oceniane według tych samych kryteriów, opracowanych w arkuszu odpowiedzi przez komisję konkursową pod kierunkiem biblisty ks. prof. Mirosława Wróbla, kierownika Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych KUL.

Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe. Nie zapominajmy jednak, iż największą nagrodą jest spotkanie z żywym Słowem i ludźmi, którzy uczynili je swoim życiowy drogowskazem

Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej zachęca Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski: Ufam, że obcując z Pismem Świętym, uczestnicy będą odkrywać coś znacznie ważniejszego niż tylko wiadomości o Słowie Bożym, a mianowicie odkryją samo Boże Słowo, które poprowadzi ich do jeszcze głębszego poznania, pokochania i naśladowania Boga oraz do poznania prawdy o sobie samych. Wtedy Słowo stanie się prawdziwie lampą, światłem na ścieżkach ich życia (Ps 119,105). 

Organizatorzy z „Civitas Christiana” podkreślają, że nie jest to zwykły konkurs, gdyż dotyczy Słowa Bożego, zaś poszczególne jego etapy są prawdziwymi świętami Biblii. Obok rywalizacji konkursowej młodzież  zapraszana jest dodatkowo na warsztaty biblijne, nabożeństwa Słowa Bożego oraz spotkania z innymi, nie tylko młodymi, ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo tego, że Pismo Święte jest rzeczywistą księgą życia. Wielu uczestników przyznaje, że Konkurs stworzył im przestrzeń dla lektury natchnionych treści, w której prawdziwie poznali Chrystusa i zaprosili Go do swojego życia.

>> POBIERZ FOLDER OKWB <<<

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana