Rzeszów: Podsumowanie etapu diecezjalnego 25. OKWB

W Rzeszowie w Parafii pw. Św. Judy Tadeusza odbyło się dzisiaj niezwykłe wydarzenie 24.06.2021 roku, jakim było uroczyste zakończenie Jubileuszowej XXV Edycji Finału Diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Diecezji Rzeszowskiej.

Całość naszego Święta Radości Jubileuszowej rozpoczęła się nabożeństwem wystawienia Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie w Górnym Kościele pw. Św. Judy Tadeusza. To nabożeństwo związane z liturgicznym Świętem Narodzenia Jana Chrzciciela  celebrował Ks. dr Marek Dzik biblista proboszcz Parafii.  Dzisiejsza Uroczystość Jana Chrzciciela świetnie koresponduje z naszym świętowaniem i podsumowaniem Jubileuszowej Edycji Diecezjalnej OKWB.

Ks. dr Marek podkreślił znaczenie naszego spotkania u stóp Pana Jezusa we wspólnocie Kościoła. Tu w świątyni uczestniczymy w głębi radości naszej wiary, która rozkwita pod wpływem spotkania z Panem Bogiem oraz Jego Słowem. W tym dniu gdy liturgia ukazuje nam Św. Jana Chrzciciela Proroka jawi się On dla nas jako wzór i przykład niezłomnego głosiciela Mesjasza Zbawiciela świata.  Wskazuje nam jak mimo trudnej rzeczywistości dziejowej walki z wiarą i Kościołem, nie zniechęcać się lecz głosić Dobrą Nowinę tu i teraz w świecie XXI w. dotkniętego postępującą laicyzacją.

Prorok Jan stanowi dla nas zachętę aby stawać się jak On świadkami głoszenia Pana dostosowanej do naszych możliwości i talentów. Nie myśląc do ilu dotrzemy lecz angażując się jak Paweł Apostoł Narodów w ewangelizację świata pogrążonego w kryzysie materializmu, ateizmu oraz zagubienia poczucia sensu istnienia.

Dziś w dobie krwawych prześladowań chrześcijan w różnych częściach globu, musimy stawać się jak Jan Chrzciciel nowymi prorokami  prawdy Dobrej Nowiny ! Z pomocą Bożą podołamy tej misji na drogach naszego życia. Po homilii zostaliśmy pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem na naszą wspólną drogę świadków Ewangelii.

Po Liturgii udaliśmy się do Dolnego Kościoła na kolejną część Jubileuszowego świętowania OKWB. Tutaj zostali przedstawieni goście honorowi: Ks. dr. Marek Dzik biblista rzeszowski, który towarzyszy naszemu dziełu OKWB już 16 lat oraz Pan Rafał Czupryk  Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin oraz Pan Stanisław Drozd z KSCCH w Rzeszowie. Całość poprowadził Koordynator Diecezjalny Krzysztof Dziduch.

Po przywitaniu wszystkich Pan Krzysztof podziękował za całość poświęcenia się oraz zaangażowania w nasze wspólne Jubileuszowe dzieło OKWB, które współtworzymy. Dzięki rodzicom, wychowawcom, katechetom, nauczycielom, a przede wszystkim młodzieży otwartej na Słowo Boże, nasze biblijne dzieło Konkursowe wydaje owoce.

Świadectwo tego złożył nasz Laureat Ogólnopolski z Niepokalanowa Kacper Suski, który podkreślał znaczenie spotkania z realnym wymiarem Słowa Bożego oddziałującego na życie. Prowadzący podsumował tegoroczny XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej w Diecezji Rzeszowskiej naznaczony sytuacją pandemiczną, ciesząc się z dzisiejszej możliwości realnego spotkania.

Następnie Pan Rafał Czupryk wyraził znaczenie i wartość dzieła OKWB dla rozwoju wiary oraz formowania młodzieży w oparciu na Piśmie Świętym. Wspomniał na potrzebę inspiracji biblijnej na wybory i decyzje podejmowane w codziennym życiu.

Prowadzący zaprosił finalistów aby byli ambasadorami XXVI Edycji OKWB w swoich środowiskach rówieśniczych oraz ogłosił zakres tematyczny XXVI Edycji OKWB obejmujący: Księgę Jeremiasza oraz Pierwszy i Drugi List Świętego Piotra. Następnym punktem kulminacyjnym było wręczenie dyplomów, nagród i podziękowań dla laureatów oraz ich opiekunów świeckich i duchownych.

Ostatnim akcentem naszego świętowania był poczęstunek jubileuszowym tortem oraz poczucie słodkiej radości Ewangelii.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana