Świadectwo Mateusza Pawłowskiego

Nazywam się Mateusz Pawłowski, jestem uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach. Zostałem laureatem VI miejsca w tegorocznej, XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Civitas Christiana”.

Moja przygoda z wojewódzkimi konkursami biblijnymi rozpoczęła się w 4. klasie szkoły podstawowej i trwała regularnie, aż do otrzymania świadectwa absolwenta. W biblijnych „zmaganiach” ogólnopolskich brałem udział po raz drugi.

Dzieło OKWB zmotywowało mnie do częstego otwierania Pisma Świętego, umożliwiło mi wejście w niemierzalną przez ludzki umysł zażyłość ze Panem Bogiem i sprawiło, że prawda odwieczna opisana w Biblii mogła do mnie przemówić.

My, jako ludzie, powinniśmy poszukiwać prawdy. Należy pamiętać o tym, że samo poznanie intelektualne, bez pokrycia w rzeczywistości, nad Objawieniem i sensem życia nie wystarczy. Potrzebna jest również więź, relacja osobista, personalna z Bogiem, do której jako Jego dzieci zostaliśmy zaproszeni. To od nas zależy, czy z niej skorzystamy i czy otworzymy nasze serca dla Pana. Ufam, że Wam – osobom czytającym – zależy na dobrym kontakcie z Ojcem i w związku z tym chcecie poszerzać swoją świadomość o Nim poprzez aktywne czytanie Pisma Świętego.

W dzisiejszym świecie już coraz ciężej dostrzec ludzi, którzy żyją Słowem Bożym na co dzień; osób, które są prawdziwą „solą tej ziemi”; takich, którzy dają innym świadectwo swojej wiary. Wiele osób odchodzi od Kościoła (w rozumieniu świadomego niepraktykowania), lecz trzeba przypomnieć, że stworzył Go sam Jezus Chrystus, ustanawiając Piotra pierwszym papieżem. Trzeba zwrócić uwagę na to, że to Kościół jest święty dzięki świętości i obecności Chrystusa, a ludzie za Jego przykładem dążą do świętości. Ta świadomość pozwoli nam w nim się odnaleźć i przy nim trwać. A praktyki religijne powinny się odbywać we wspólnocie, mówi o tym następujący fragment z Biblii: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

Organizatorom, sympatykom i osobom zaangażowanym w to piękne dzieło biblijne, życzę, abyście przy nim trwali, ponieważ ta światła inicjatywa corocznie zaszczepia w ludzkich sercach miłość do Słowa Bożego i do drugiego człowieka. To jest prawdziwa mądrość życiowa i przy niej trwajmy!

Droga przez konkurs nie była dla mnie łatwa – była kręta i zawiła, ale jakże owocna. Nie tylko ze względu na wysokie miejsce, laury i nagrody, co jest ludzkie i przemijające, ale była piękna z powodu doświadczenia prawdziwej obecności Boga w Jego Słowie i poznania ludzi zgromadzonych w jednym celu. To jest prawdziwe zwycięstwo.

Spróbuj, a nie pożałujesz, masz moje słowo. Warto!

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana