XV Spotkanie Młodych z Biblią na Jasnej Górze

Laureatów trzech pierwszych miejsc etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej wraz z katechetami zapraszamy do udziału w “Spotkaniu Młodych z Biblią”, które odbędzie się 12 maja br. na Jasnej Górze. W ramach tego wydarzenia zaplanowane są m.in. warsztaty biblijne przygotowujące młodzież do ostatniego etapu Konkursu. Spotkanie będzie miało charakter edukacyjno – formacyjny.

Plan Spotkania:

10.00 – 10.30 – Recepcja – Sala Papieska
10.30 – Rozpoczęcie spotkania
10.45 – 12.00 Warsztaty biblijne – ks. dr Roman Mazur SDB
12.15 – Zwiedzanie wystawy „Nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie było twojej wiary – Prymas Tysiąclecia błogosławiony ks. kard. Stefan Wyszyński”– bastion św. Rocha  
13.30 – Msza Św. w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego
14.45 – Obiad w Domu Pielgrzyma
15.45 – Modlitwa w kaplicy św. Jana Pawła II –„Ze św. Janem Pawłem II i bł. Prymasem Wyszyńskim” – spotkanie ze świadkiem życia obu Polaków
16.30 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II (wspólne zdjęcie)
16.45 – Zakończenie spotkania pod pomnikiem bł. Prymasa Wyszyńskiego

Organizatorzy pokrywają koszty pobytu laureata i opiekuna w Częstochowie, dojazd odbywać się będzie we własnym zakresie.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w Spotkaniu, należy wypełnić formularz otrzymany drogą elektroniczną.

Zgody, które należy uzupełnić, wziąć ze sobą w dniu Spotkania i przekazać w Rejestracji (w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia):

Zgoda rodzica uczestnika niepełnoletniego

Zgoda katechety (opiekuna) na opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana