Slider

O projekcie

Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” – organizator Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz BIBLIA AUDIO Superprodukcja przedstawiają: Biblia Audio Młodych.

Projekt to dźwiękowa opowieść biblijna przygotowana przez młodych aktorów, wzbogacona akustycznymi efektami specjalnymi i oryginalną muzyką. Celem jest uhonorowanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, a jednocześnie ułatwienie przygotowań do kolejnych edycji przyszłym uczestnikom.

W realizacji w 2020 r. udział wzięli uczestnicy XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej z kilkunastu diecezji w Polsce oraz koordynatorzy Konkursu, łącznie 45 osób. Komentarze wprowadzające do historii dodali ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel – przewodniczący komisji konkursowej OKWB, kierownik Sekcji Nauk Biblijnych w Instytucie Nauk Teologicznych na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz pan Sławomir Józefiak – pomysłodawca OKWB,  Prezes Zarządu Grupa INCO S.A. Nagrania odbyły się w warszawskim studiu ,,Osorno’’ w dniach 14-21 lutego i dotyczyły zakresu merytorycznego XXIV edycji OKWB – Księgi Liczb i 1 Listu św. Pawła do Koryntian. Całość materiału ma 5 godz. 40 min. Najdłuższa część (rozdział) trwa 14 min. 53 sek., najkrótsza 2 min. 26 sek. Końcowy efekt nagrań zostanie udostępniony na nośnikach.

Projekt zaplanowany jest jako cykliczny. Przyjęliśmy założenie, że w każdym roku zrealizujemy księgi, które staną się tematem kolejnych edycji konkursu biblijnego.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
http://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana